Provincie Gelderland

Voor de uitgave “Combineren met natuur, mogelijkheden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Gelderland.” (2010), was de opdracht een serie panorama foto’s te leveren die als kop van de pagina en begin van de hoofdstukken zouden fungeren. Ik heb geprobeerd in deze foto’s de menselijke activiteit in relatie tot de natuur in de EHS vast te leggen.