Fotografie

Prov. Gelderland

Voor de uitgave “Combineren met natuur”, mogelijk- heden in de ecologische hoofdstructuur (EHS) in

Gelderland(2010), was de opdracht een serie panorama foto’s te leveren die als kop van de pagina en begin

van de hoofdstukken zouden fungeren. Ik heb geprobeerd in deze foto’s de menselijke activiteit in

relatie tot de natuur in de EHS vast te leggen.

Educatie

Nieuws | Info

linkedin twitter youtube